CzWA - homepage

Kontakty

Pořadatel

Asociace pro vodu ČR
Traťová 574/1, 619 00 Brno, e-mail: czwa@czwa.cz
tel.: +420 543 235 303, +420 737 508 640


Vědecko-technický program

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
VŠCHT Praha, Ústav 217, Technická 5, 166 28 PRAHA 6
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz
tel.: +420 220 443 149, fax: +420 224 310 770


Konferenční servis zajišťuje

CzWA service s.r.o.
IČ: 04146212; DIČ: CZ04146212

Traťová 574/1, 619 00 Brno, email: service@czwa.cz
tel.: +420 543 235 303, +420 737 508 640

číslo bankovního účtu: 115-410290207/0100
SWIFT:KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207

web:  http://www.czwa.cz/index.php?p=czwa_service


ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Vladimír Langer, - předseda
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Jana Šmídková
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.


PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. – místopředseda
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
prof. Ing. Miroslav Drtil, Ph.D.
Dr. Ing. Ivana Kabelková
Ing. Martin Koller
Ing. Martin Srb, Ph.D.
spolu se zástupci odborných skupin zúčastněných na programu konference


GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

       

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI