CzWA - homepage

Pokyny pro autory

• Termín odevzdání Vašeho rukopisu programovému výboru 9. srpna 2017 je konečný a nemá cenu žádat o jeho prodloužení. Rukopisy nedodané do tohoto data nebudou ve sborníku otištěny.
• Stránkový limit je 8 stran A4 pro přednášky a 4 strany A4 pro posterová sdělení. Tyto limity nelze navyšovat. Pokud bude mít Váš příspěvek méně stránek, je nutno dodržet zásadu, že rukopis musí mít sudý počet stránek (kvůli sestavení sborníku).
• Stránky nečíslujte, to bude provedeno námi až při sestavení sborníku. Nepoužívejte ani žádná záhlaví a zápatí.
• Velikost souboru pro odeslání e-mailem nesmí přesahovat 10 MB.


Pokyny ke psaní příspěvku  word

Vzor příspěvku do sborníku Voda 2017  word

GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

       

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI