CzWA - homepage

Programový a organizační výbor

Programový výbor

Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková – předsedkyně
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – místopředseda
Ing. Andrea Benáková, PhD.
Ing. Ondřej Beneš, PhD., MBA, LL.M.
Prof. Ing. Miroslav Drtil, PhD.
Ing. Martin Fiala, PhD.
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
Doc. Mgr. Jana Nábělková, PhD.
Mgr. Jiří Paul, MBA
Ing. Martin Srb, PhD.
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
spolu se zástupci odborných skupin zúčastněných na programu konference


Organizační výbor

Ing. Vladimír Langer, - předseda
Ing. Vojtěch Bareš, PhD.
Doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Jana Šmídková


GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

         

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

   

SPOLUPRÁCE