CzWA - homepage

Pokyny pro autory

Ústní prezentace

Ústní prezentaci si, prosím, připravte v MS PowerPoint nebo PDF ve formátu 4:3. Délka ústní prezentace a formát sekcí:


Plenární sekce

délka: 25 minut
Přizpůsobte, prosím, počet slidů délce prezentace (doporučujeme max. 25 slidů). Po každé prezentaci bude následovat 5minutový blok odpovědí na otázky publika.


Standardní tematické sekce

délka: 12 minut s následnou 3minutovou diskusí
Přizpůsobte, prosím, počet slidů délce prezentace (doporučujeme max. 15 slidů).


Bleskové tematické sekce

délka: 3 minuty
Přizpůsobte, prosím, počet slidů délce prezentace (doporučujeme max. 3 slidy). Doporučujeme pojmout prezentaci jako pozvánku k posteru, prezentace neslouží k prezentování detailních výsledků. Na závěr sekce se bude konat diskuze autorů posterů s publikem v jednom bloku u posterů.


Diskuzní fórum

délka: 15 minut
Přizpůsobte, prosím, počet slidů délce prezentace (doporučujeme max. 20 slidů). Prezentace je úvodem k následné diskusi.


Postery

Rozměr posteru je max. A0 na výšku. Poster je nutné pověsit na začátku každého dne, na konci dne sundat, jinak bude odstraněn. Postery se budou umísťovat dle dané sekce a označení panelu jménem autora. Oboustranná lepicí páska bude zajištěna.

GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

         

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

   

SPOLUPRÁCE