CzWA - homepage

Pokyny pro autory

Rozsah příspěvků do sborníku je pro ústní prezentace max. 8 stran a pro postery max. 4 strany.

Template příspěvků bude zveřejněn do 30. dubna 2019.

GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘIPARTNEŘIMEDIÁLNÍ PARTNEŘI