CzWA - homepage

Závazná přihláška k účasti na 13. bienální konferenci a výstavě VODA 2019

Tištěná přihláška ke stažení    wordOn-line závazná přihláška

*  takto označené položky jsou povinné

FIRMA

Název*

Ulice*

Město*

PSČ*

IČ*

DIČ:


ÚČASTNÍK

Jméno*

Příjmení*

Titul

Telefon

Email*

Poplatek*

Požaduji vegetariánskou stravu   či  dietu.


UBYTOVÁNÍ

Kapacita ubytování je již naplněna.


EXKURZE A PLAVBA LODÍ

 Exkurze 1 - Terénní hydrogeologické centrum Pátek
 Exkurze 2 - Národní hřebčín Kladruby nad Labem
      Požaduji zajistit dopravu na exkurzi

Kapacita plavby po Labi lodí Král Jiří dne 19.9.2019 je naplněna.


PLATBA

Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnické poplatky

v celkové výši*         

dne*                           

z čísla účtu plátce*   


na účet organizátora: 115-410290207/0100

SWIFT:KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207

variabilní symbol:  členské číslo nebo IČ společnosti
specifický symbol: 60180919 (uvádějte vždy)


Potvrzení o platbě žádám:   jednotlivě za účastníky     společné za organizaci
GENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

         

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

   

SPOLUPRÁCE