CzWA - homepage

Důležité termíny

prodloužení termínu podání abstraktu nově do 21.3.2019

15. dubna 2019        uzávěrka partnerství konference

30. dubna 2019       oznámení o přijetí abstraktu

20. května 2019       distribuce 2. cirkuláře (předběžný program, registrace,
                                 nabídka ubytování, přihláška exkurzí)

31. července 2019  odevzdání příspěvků do sborníku

9. srpna 2019           ukončení příjmu snížených plateb konferenčních poplatků

31. srpna 2019         uzávěrka inzerce ve sborníku

5. září 2019              uzávěrka přihlášek firem na výstavu

10. září 2019            termín dodání reklamních letáků

15. září 2019            poslední oznámení, konečný programGENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘIPARTNEŘIMEDIÁLNÍ PARTNEŘI