CzWA - homepage

Nabídka pro firmy

Hlavní partner

od 20 000 Kč bez DPH

• logo na obálce sborníku přednášek
• logo na panelu partnerů v Kongresovém centru
• logo v závěrečné zprávě z konference
• logo na webových stránkách konference
• vkládaná inzerce do tašek
• stolek a 2 židle v prostorách výstavy firem
• 2 zástupci společnosti účast na konferenci zdarma


Partner

od 10 000 Kč bez DPH

• logo na obálce sborníku přednášek
• logo na panelu partnerů v Kongresovém centru
• logo v závěrečné zprávě z konference
• logo na webových stránkách konference
• vkládaná inzerce do tašek
• 1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma


Speciální nabídka Partner soutěže o Cenu předsedy CzWA

od 24 000 Kč bez DPH

• logo na obálce sborníku přednášek
• logo na panelu partnerů v Kongresovém centru
• logo v závěrečné zprávě z konference
• logo na webových stránkách konference
• logo na diplomech pro vítěze soutěže
• účast zástupce při předávání cen
• vkládaná inzerce do tašek
• 1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma


Vystavovatel

10 000 Kč bez DPH, sleva pro korp. členy 2 000 Kč

• výstavní plocha cca 2m2 (1 stůl a 2 židle)
• logo na panelu vystavovatelů
• 1 zástupce společnosti účast na konferenci zdarma

Uzávěrka přihlášek firem na výstavu je 5. září 2019.


Inzerce ve sborníku

3 000 Kč bez DPH, sleva pro korp. členy 1 000 Kč

• 1 barevná A4 ve sborníku
• podklady k tisku v pdf dodané inzerentem

Uzávěrka objednávek inzercí do sborníku a dodání podkladů je 31. srpna 2019.


Distribuce firemních letáků

2 500 Kč bez DPH, sleva pro korp. členy 500 Kč

• reklamní letáky dodané objednatelem pro vložení do konferenčních tašek

Uzávěrka objednávek a termín dodání dostatečného počtu letáků objednavatelem je 10. září 2019.Objednávku firemní prezentace naleznete  zde  wordGENERÁLNÍ PARTNERHLAVNÍ PARTNEŘI

 

PARTNEŘI

         

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

   

SPOLUPRÁCE