Vodní audit jako téma listopadového Vodárenského čtvrtku

12.12.2022

Sucho a potenciální, ba dokonce reálný nedostatek vody je celosvětový problém, který se bohužel dnes týká nejen afrických zemí, ale už i nás. Vypořádat se s tímto problémem pomáhá mimo jiné také poměrně nová záležitost, jakou je Vodní audit, který se stal tématem listopadového Vodárenského čtvrtku. Cílem tohoto nástroje je zlepšit hospodaření s vodou v průmyslových podnicích a v rámci webináře ho naši přednášející velmi podrobně a konkrétně z různých úhlů popsali.


První příspěvek přednesl Jindřich Procházka (vodavprumyslu.cz) ze záznamu, protože mu jeho pracovní povinnosti v zahraničí nedovolily se připojit on line. Nicméně jeho perfektně připravená prezentace vytvořila ucelený úvod do problematiky včetně konkrétních informací z již provedených prací. Petr Dolejš (VŠCHT) dále navázal dalšími příklady z realizovaných vodních auditů a popsal mimo jiné přínosy vodního auditu pro podniky a jejich obvyklé požadavky.
Dalšími hosty byly zástupci ministerstev. Pavel Zděnek (MPO, vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody a alternativní dopravy) hovořil o cílech MPO při přípravě metodiky vodního auditu, vazbách na dotační projekty a o připravovaných výzvách a dalším využití metodiky v budoucnu. Na tuto přednášku navázala Tereza Davidová (MŽP, odbor adaptace na změnu klimatu), která představila známku Odpovědné hospodaření s vodou, její cíle a dosavadní zkušenosti s udělováním známky včetně plánů do budoucna.
Posledním přednášejícím byla Jana Křivánková (ENVI-PUR), jejíž přednáška komplexně shrnula a dále doplnila informace o možnostech vodního auditu včetně dalších příkladů auditů již provedených.


Je potřeba zmínit, že naši přednášející J. Procházka, P. Dolejš a J. Křivánková byli z nejpovolanějších, protože pracovali v týmu pro vytvoření národní metodiky Vodního auditu, což vneslo do jejich prezentací další rozměr a podtrhlo celistvost jejich sdělení.
Pokud vás zaujala stručná anotace témat, kterým jsme se v rámci Vodního auditu na listopadovém Vodárenském čtvrtku věnovali, pak na webu CZWA v sekci OS Vodárenství najdete odkaz na záznam tohoto semináře, stejně jako odkaz na všechny další již proběhlé webináře.