S Vodárenským čtvrtkem za vodojemy

22.02.2023

Únorový čtvrtek se zaměřil na vodojemy - nejviditelnější a nejzranitelnější součást vodovodu. 

Vzhledem k tomu, že v loňském roce byla aktualizována technická norma, bylo téměř povinností začít právě tímto tématem. Představení změn se ujala L. Fremrová (SWECO), specialistka na normalizaci a koordinátorka normotvorného procesu. Nové znění reflektuje provozní zkušenosti a zvýšené požadavky na kvalitu a bezpečnost. Nově upravuje zajištění vhodného prostředí ve vodojemu, tedy ventilaci a udržení přijatelné vlhkosti. Velký prostor je věnován zabránění sekundárního znečištění ze vzduchotechniky. Přibyly i statě pojednávající o správném čištění komor a zajištění pravidelné kontroly. Norma také vhodně koresponduje s povinností provádění posouzení rizik. 

J. Říhová Ambrožová (VŠCHT) využila tématu, aby zrekapitulovala svoje zkušenosti z výzkumné a terénní práce a velmi poutavou formou popsala nejběžnější problémy a závady, které nalézá na vodojemech. Zároveň představila účinné a dostupné způsoby kontroly, které jsou součástí biologického auditu, ale mohou sloužit i pro rychlou kontrolu vhodnosti technických nebo provozních opatření. Bez nadsázky lze říci, že tuto přednášku by měl povinně vidět každý provozovatel vodojemu. 

Následující přednášky vhodně navazovaly a doplnily předchozí podrobněji o příklady správné provozní praxe. Nejprve to byly zkušenosti ze Severomoravských vodovodů a kanalizací, o kterých pohovořil R. Bouda. Řada systematických a komplexně pojatých rekonstrukcí vodojemů je bohatým zdrojem poučení nejen pro SmVaK, ale díky této přednášce už i pro posluchače Vodárenských čtvrtků. 

A v čem se liší údržba a provoz vodojemů na vodovodu provozovaném bez zabezpečení chlorem? O to se s námi podělil T. Zahrádka z Vodovodů a kanalizací M. Boleslav. Právě bezvadný stav vodojemů je pro takový provoz zcela zásadní. Přidává se k tomu i striktní dodržování provozních zásad. 

Poslední přednášku, kterou měl mít L. Kužel (VIS) o vodojemech jako součásti krajiny nebo veřejného prostoru, jsme operativně po dohodě s ním přesunuli na příští měsíc. Už na začátku webináře bylo totiž oznámeno, že i příští Vodárenský čtvrtek bude věnován vodojemům. Připravený příspěvek R. Schejbala (SWECO) totiž rozsahem vydá na samostatný webinář.  Pan Schejbal nazval svůj příspěvek 40 let projektování a dozorování novostaveb a rekonstrukcí vodojemů a prezentaci naplnil řadou velmi názorných fotografií. Návštěvníci se tak mohou těšit na velmi zajímavé a poučné povídání o tom, na co všechno je potřeba dát si pozor při stavbě vodojemu. 

 

Lze předpokládat, že spojením těchto dvou webinářů vznikne ucelená pomůcka vhodná pro vzdělávání nejen provozovatelů, ale i projektantů, stavebníků a dozorů.