World Water Development Report 2020

25.03.2020

Epidemie COVID-19 nakonec pomine, ale klimatická hrozba zde bude i po ní. Dle zprávy OSN zůstává voda spojnicí problematiky trvale udržitelného rozvoje, změny klimatu a hrozby katastrof. Navíc OSN zjistilo, že příležitosti spojené s vodou jsou sice známé, ale jen málo zemí stanovilo specifické cíle a akční plány. A to že klimatická změna zesiluje extrémní jevy spojené s vodou jako je sucho nebo povodně se netýká jen Afriky nebo Asie, ale můžeme to vidět již několik let i v ČR.

WWDR 2020 Exetuvive Summery

WWDR 2020 Main Messages