Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ)

09.05.2019

O nás

Mladí odborníci v oboru vody se v rámci CzWA sdružují ve skupině Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ). Cílem ad hoc skupiny je mj. začlenění k mezinárodnímu členství YWP, které je součástí International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je dále propojení akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe a vzdělávání neodborné veřejnosti. Činnost skupiny by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ.

 

Činnost v roce 2018

V lednu 2018 uspořádala skupina YWP CZ odbornou exkurzi do Plzně, během které byla navštívena ČOV Plzeň a ÚV pivovaru Plzeňský Prazdroj.

V průběhu března – května byly uspořádány tři podvečerní semináře, střídavě v Praze a Brně. Témata seminářů byla: Co Tě čeká v praxi vodohospodáře, Technologie čistírenství a vodárenství trochu jinak, Udržitelnost ve vodním hospodářství. Návštěvnost seminářů se pohybovala kolem 40 účastníků. Cyklus seminářů byl ukončen červnovým 1. ročníkem konference Mladá voda břehy mele, která se konala v Brně.

V říjnu se uskutečnil dvoudenní 1st Transnational IWA-YWP workshop, na kterém se sešli zástupci YWP CZ s rakouskými kolegy z YWP AUT. Workshop se konal v NP Podyjí a doufáme, že byl jen vydařeným počátkem spolupráce s rakouskými YWP.

Na konci roku proběhly volby do výboru YWP CZ, ze kterých vzešlo nové vedení skupiny. To by rádo navázalo na dosavadní práci YWP CZ a mj. dokončilo začlenění YWP CZ k mezinárodnímu členství IWA YWP.

Plán činností na rok 2019

V roce 2019 skupina YWP CZ plánuje workshop s mladými slovenskými kolegy před tradičním seminářem Nové metody a postupy v čištění odpadních vod v Moravské Třebové. Skupina YWP CZ se ve spolupráci se sdružením SOVAK ČR bude podílet na organizaci veletrhu pracovních příležitostí JOB-ka, který bude konat v rámci tradiční výstavy VOD-KA 21. – 23. 5. 2019. YWP CZ má dále v plánu uspořádat Hydrobiologický workshop s prof. RNDr. Sládečkovou, CSc. a doc. RNDr. Říhovou Ambrožovou, Ph.D. Vyvrcholením roku 2019 z pohledu YWP CZ bude 11. ročník Eastern European Young Water Professionals Conference, který se uskuteční v Praze od 1. do 5. října.

 

Skupina v číslech

Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuální počet členů (40) splňuje její očekávání. Skupina má také několik sympatizujících členů mimo CzWA. Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, a to o členy aktivní i pasivní.


Kontakty

e-mail: ywp@czwa.cz
facebook: fb.com/YWPcz

Ing. Filip Harciník (předseda)
Tel.: +420 720 979 702


Ing. Petra Vachová (místopředsedkyně)
Tel.: +420 702 001 853

rolex hodinek