Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ)

09.05.2019

O nás

Mladí odborníci v oboru vody se v rámci CzWA sdružují ve skupině Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ).   

   
Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuálně má 53 členů, kteří jsou též členy CzWA. Skupina má také několik sympatizujících členů mimo CzWA, kteří se na chodu skupiny podílí a účastní se pořádaných akcí. Od roku 2019 je oficiálně součástí mezinárodní platformy YWP, která je sdružena pod International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je dále propojení akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe a vzdělávání neodborné veřejnosti. Činnost skupiny by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ.
 

Činnost v roce 2021

I v roce 2021 byla činnost skupiny YWP CZ zasažena pokračující pandemií koronaviru. V lichý rok, kdy se nekoná konference Mladá voda břehy mele, by za normálních okolností skupina YWP CZ uspořádala pro své členy exkurzi, workshop a samozřejmostí by bylo také neformální setkání členů. Vzhledem k nepředvídatelnosti situace ale vedení skupiny od pořádání těchto akcí pro rok 2021 upustilo a místo toho se zaměřilo na vytvoření webových stránek skupiny, které umožní lepší informovanost nejen členů skupiny o aktivitách a akcích pořádaných YWP CZ, webové stránky by také měly sloužit pro informování o novinkách a pracovních příležitostech v oboru.

Plán činností na rok 2022

Pro rok 2022 je v plánu obnovit aktivity skupiny, které byly utlumeny pandemií koronaviru. Zejména se jedná o exkurze, workshopy a setkání členů. Hlavní událostí roku z pohledu YWP CZ bude 3. ročník konference Mladá voda břehy mele.


Skupina v číslech

Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuální počet členů (40) splňuje její očekávání. Skupina má také několik sympatizujících členů mimo CzWA. Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, a to o členy aktivní i pasivní.


Kontakty

e-mail: ywp@czwa.cz
facebook: fb.com/YWPcz

Ing. Filip Harciník (předseda)
Tel.: +420 720 979 702


Ing. Petra Vachová (místopředsedkyně)
Tel.: +420 702 001 853