Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ)

09.05.2019

O nás

Mladí odborníci v oboru vody se v rámci CzWA sdružují ve skupině Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ). Od roku 2019 je oficiálně součástí mezinárodní platformy YWP, která je sdružena pod International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je dále propojení akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe a vzdělávání neodborné veřejnosti. Činnost skupiny by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ.

 

Činnost v roce 2019

V dubnu 2019 v rámci tradičního semináři Nové trendy a metody v čištění odpadních vod v Moravské Třebové uspořádala skupina YWP CZ workshop zaměřený na problematiku odpadních vod. V dubnu se také měli členové YWP CZ možnost zúčastnit 1st EWA Innovation workshop, který byl pořádán v Praze. V květnu byla pro členy YWP CZ uspořádána exkurze na chemickou úpravnu vody elektrárny Ledvice. Ve stejném měsíci se uskutečnil pilotní projekt JOB-KA, veletrh pracovních příležitostí, který byl součástí tradiční výstavy VOD-KA a YWP CZ pomáhala s jeho organizací. Akce má potenciál zprostředkovat studentům kontakt s praxí a společnostmi pracujícími v oboru, což je jedním z cílů YWP CZ. Dále byl uspořádán workshop „Mikroplasty = makroproblém?“ v rámci 13. ročníku bienální konference VODA 2019 v Poděbradech. Výstupy z workshopu byly jeho účastníky následně použity také v programu samotné bienální konference.

Nejvýznamnější akcí roku 2019 z hlediska YWP CZ bylo spolupořádání 11th IWA Eastern European Young Water Professionals Conference v Praze. Té se ve dnech 1. – 5. 10. zúčastnilo téměř 200 účastníků nejen z různých zemí Evropy, ale také ze světa. V rámci této konference bylo také slavnostně oznámeno oficiální začlenění YWP CZ do platformy IWA YWP, fungující pod International Water Association.


Plán činností na rok 2020

Hlavní událostí, kterou YWP CZ plánují na rok 2020, bude 2. ročník konference Mladá voda břehy mele 2020, která se uskuteční 17. – 18. června v Brně.

 

Skupina v číslech

Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuální počet členů (40) splňuje její očekávání. Skupina má také několik sympatizujících členů mimo CzWA. Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, a to o členy aktivní i pasivní.


Kontakty

e-mail: ywp@czwa.cz
facebook: fb.com/YWPcz

Ing. Filip Harciník (předseda)
Tel.: +420 720 979 702


Ing. Petra Vachová (místopředsedkyně)
Tel.: +420 702 001 853