Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury

09.05.2019

O nás

Odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury sdružuje odborníky, kteří se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo příbuznými obory a mají zájem na výměně informací v této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Odborná skupina „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je nezávislou platformou pro setkávání odborníků ze všech oblastí vodního hospodářství, jejichž odborným zájmem jsou otázky obnovy, spolehlivosti a zajištění dlouhé životnosti nebo prodlužování životnosti vodohospodářské infrastruktury. Záměrem odborné skupiny CzWA „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je shromažďovat a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné při sestavování metodických postupů s cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti jednotlivých částí objektů, celých objektů a celých vodohospodářských systémů. Odborná skupina se věnuje metodickým otázkám souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním životnosti, poruchovosti a spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů.

 

Činnost v roce 2019

V roce 2019 odborná skupina připravila odbornou konferenci „Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací - Voda 4.0 ve službách infrastruktury“, která proběhla 4. dubna 2019 v Hotelu Jalta na Václavském náměstí s účastí cca 80 profesionálů z oboru. Na programu bylo třináct přednášek věnovaných různým úhlům pohledu na téma obnovy.


Odborníci zastupující jak vlastníky, provozovatele i státní správu se věnovali dané problematice jak z hlediska tvorby plánů financování obnovy z formálního i praktického hlediska, tak jejich realizaci. Další část byla věnována stále vděčnému tématu fyzického stavu vodárenských konstrukcí i sítí, diagnostice i používaným materiálům na příkladech z praxe. Velmi významným okruhem byla diskuze na téma smart aplikací a komplexního přístupu k provozování vodárenské infrastruktury a s tím úzce souvisícímu pohledu na obnovu v kontextu chytrých sítí, automatizace, optimalizace, decentralizace i množství dat, jejich využití a třídění.
Sborník ze semináře je pro zájemce dostupný u vedoucího odborné skupiny ŽOVI.

 

Plán činností na rok 2020

V plánu činnosti OS na rok 2020 je příprava organizace konference na rok 2021 a odborné exkurze věnované chytrému řízení a provozování vodárenské infrastruktury.

 

Skupina v číslech

V současné době skupinu tvoří 17 členů CzWA a čtyři sympatizanti mimo CzWA.

 

Kontakty

e-mail: os-zovi@czwa.cz

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (vedoucí)
Aquion, s.r.o.
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
tel.: +420 283 872 265

Ing. Michal Král (zástupce vedoucího)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: +420 476 446 138

rolex hodinek