14. bienální konference CzWA VODA 2021

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  2021
14.10.2020

14. bienální konfernce CzWA VODA 2021

Termín: 22.-24. září 2021

Místo konání: Zámecké návrší, Litomyšl

Největší změnou 14. bienální konference CzWA je přesun akce do nové lokality. K rozhodnutí jsme přistoupili po dlouhé diskuzi, protože prostory lázeňského Kongresového centra v Poděbradech byly při posledním ročníku již nedostačující.

V příštím roce, pokud to situace dovolí, se setkáme v konferenčních prostorách Zámeckého návrší v areálu zámku ve městě Litomyšli. Všichni Litomyšl určitě velmi dobře znáte, ale i přesto Vám nabízíme krátkou virtuální procházku měste... zde

Jestliže bude pandemická situace taková, že nebude možné konferenci uspořádat prezenčně, nabídneme plnou náhradu ve formě online konference na profesionální platformě, která umožní všechny formy prezentací včetně prezentace sponzorů konference.

Tematicky bude program konference opět vycházet z jednání IDEOCONU, v rámci něhož se projednávají aktuální problematika těchto témat:
Čištění odpadních vod a zpracování kalů
Opětovné užívání vody a kalu
Dešťové vody ve městech, stokové sítě
Vodárenství
Specifické polutanty
Venkovské oblasti a voda
Ochrana vod
Aktuality v oboru

Příspěvky v jednotlivých tématech se mohou zabývat legislativou, výzkumem a inovacemi, technologiemi, praxí a provozem, pilotními studiemi, plánováním či specifiky malých obcí.

Rádi bychom ponechali strukturu programu jako v předchozích letech, zahájíme plenární sekcí, následují paralelní odborné sekce a závěrem diskuzní workshopy. V pátek pak uspořádáme obornou a kulturní exkurzi. Souběžně s programem nabídneme firmám  prezentaci formou výstavy.

Využijte zvýhodněného přihlášení do 31. července 2021. Přihlásit online se můžete ZDE

Pevně věříme, že se situace kolem pandemie začne vyvíjet dobrým směrem a my budeme mít prostor k uspořádání dalšího ročníku bienální konference… ideálně při osobním setkání v Kongresovém centru v Litomyšli.