3. konference Mladá voda břehy mele

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
11.07.2022

 

Úterý 6. 9. 2022

12:00 - 13:00 Registrace

13:00 - 13:15 Zahájení konference

 

1.  sekce Průmyslové vody

13:15 - 13:35 Beneš O.; VEOLIA CZ | Průmyslové odpadní vody - regulace a budoucnost

13:45 - 14:05 Maixner O.; Nalco Water, an Ecolab company| Mikrobiálně indukovaná koroze (MIC)

14:05 - 14:25 Zakhar R.; STU Bratislava | Využitie ozonizácie při odstraňovaní sfarbenia a CHSK z odpadovej vody celulózo-papierenského priemyslu

14:25 – 14:45 Jurík J.; STU Bratislava | Odstránenie sfarbenia a CHSK z odpadovej vody celulózo-papierenského priemyslu s využitím adsorpcie na aktívnom uhlí

14:45 - 16:00 COFFEE BREAK

 

2.  sekce Komunální vody

16:00 - 16:20 Rosenbergová R.; VEOLIA CZ | Energetická budoucnost ČOV

16:20 - 16:40 Minich M.; VUT v Brně | Opätovné využívanie mestských odpadových vôd

16:40 - 17:00 Velikovská K.; VUT v Brně| Opětovné využití šedých vod jako zdroje vody a tepelné energie

17:00 - 17:20 Valášek V.; VÚV TGM| Detekce SARS-CoV-2 v odpadních vodách na ČOV v ČR

17:20 - 17:40 Mágrová A.; VŠCHT Praha| Anaerobní stabilizace za 10 dní?

18:00 - 19:00 Posterová sekce a zakončení 1. dne konference

19:00 - 23:00 Večerní program

 

Středa 7. 9. 2022

 

3.  sekce Hyde park vody

08:30 - 09:00 Pryl K.; DHI | Příspěvek do hydeparku vody aneb jaká je budoucnost řešení vody z hlediska digitalizace

a globalizace

09:00 - 09:20 Komorová M.; DHI | Zkušenosti s využíváním matematického modelování ve spolupráci se SčVK a.s.

09:20 - 09:40 Sochor J.; ČVUT v Praze| Stav malých vodárenských soustav – poučení z Posouzení rizik

09:40 - 10:00 Grünwald R.; IRES YNU | Ďábel v detailech: jak vodní data vytváří spolupráci a konflikty

10:00 – 10:30 COFFEE BREAK

10:30 - 10:50 Vespalec J.; VUT v Brně| Je koncentrát z membrán nebezpečný odpad?

10:50 - 11:10 Med J.; Jak se popularizuje voda

11:10 - 11:30 Zakončení konference

 

12:30 - 14:00 Volitelná exkurze

1. ČOV Modřice - Brno

2. Labyrint pod Zelným Trhem

 

Organizační pokyny:

Místo konání: Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 464, 612 00 Brno-Medlánky, posluchárna P1. Z důvodu rekonstrukce hlavního vchodu do budovy je nutné použít boční vchod vyznačený na mapě zde https://mapy.cz/s/debaguzehu

Doprava: na místo konání je možné se dopravit MHD (zastávka tramvaje Technologický park). V areálu FCH VUT v Brně je také možnost parkování.

Registrace a zahájení: registrace účastníků bude probíhat od 12h v předsálí posluchárny P1, zahájení konference proběhne ve 13h.

Večerní program: večerní program se do 22h bude konat přímo v místě konání konference, tedy na Fakultě chemické VUT v Brně a plynule naváže na přednáškové a posterovou sekci 1. dne. Zájemci o pokračování v diskusním večeru i po 22h se následně budou moci přemístit do centra Brna, kde doporučujeme např. Steakový a pivní bar U Dřevěného orla nebo Bar, který neexistuje, které mají otevřeno i do pozdějších hodin.

Exkurze na ČOV: přesun z místa konání konference na exkurzi na ČOV Brno-Modřice je předpokládán vlastní dopravou. V případě potřeby zajištění dopravy nám to prosím sdělte u registrace, zajistíme spolujízdu s některými z dalších účastníků konference.

Exkurze do Labyrintu: přesun z místa konání konference lze absolvovat vlastní dopravou, případně MHD.

 

Partneři