Analýza a měření

09.05.2019

O nás

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 9 aktivních členů (z toho 3 členy experty).

 

Činnost v roce 2022

Činnost OS v roce 2022 vzhledem k doznívání restrikcí souvisejících s epidemií COVID-19 neprobíhala v běžném rozsahu. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. Nejvýznamnější bylo vydání překladů norem ČSN EN 16166 pro stanovení AOX v kalech, odpadech a půdách jakož i revidované normy ČSN EN ISO 5667-1 jako kmenové normy pro odběr vzorků všech typů vod.

Těžištěm činnosti OS v roce 2022 bylo uspořádání deváté konference Hydroanalytika 2022 v Hradci Králové. Akce se konala ve dnech 20. – 21. 9. 2022 ve spolupráci s firmou CSlab s.r.o. a Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Celkem se jí zúčastnilo 110 pracovníků z laboratoří různých typů a výzkumných institucí, bylo předneseno 18 přednášek a vystaveny 2 postery. V rámci akce probíhá seznamování účastníků s novinkami, moderními aplikacemi a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR i ve světě. O akci bude rovněž zveřejněn podrobnější příspěvek v Listech CzWA.

Pod záštitou OS proběhlo jen jedno mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a kalů pořádané firmou CSlab s.r.o. Toto porovnání se konalo ve dnech 13. -14. 9. 2022 na ČOV České Budějovice v Hrdějovicích za účasti 58 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). S akcí byl spojen také tradiční večerní seminář k aktuálním otázkám vzorkování OV a kalů a také k odstraňování případných nedostatků jednotlivých zúčastněných skupin zjištěných během celého dne. Současně probíhaly neformální diskuse a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů.

 

Plán činností na rok 2023

Nadále bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů. V roce 2023 je plánováno z organizačních důvodů jen jedno mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních vod a kalů.


     

Kontakty

e-mail: os-am@czwa.cz

Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Petrohrad 50, 439 85
tel.: + 420 606 750 498

doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel. +420 220 443 229