Vlnka

Ceny předsedy CzWA

Soutěž o Cenu předsedy CzWA

Výsledky kategorie za nejlepší ústní prezentaci

 

1. místo

Ing. Ronald Zakhar, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja

 

2. místo

Ing. Barbora Šátková

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Decentralizované čištění šedé vody v bytovém domě

3. místo

Ing. Anna Mágrová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Termickou hydrolýzou k lepší odvodnitelnosti kalu

 

 

Výsledky kategorie za nejlepší posterové sdělení

 

1. místo

Ing. Dominik Andreides

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Biomethanizace syngasu v termofilní anaerobní stabilizaci kalů

2. místo

Ing. Marek Petreje

České vysoké učení technické učení v Praze
Využití demoličního odpadu a biouhlu v hybridní mokřadně-extenzivní zelené střeše

3. místo

Ing. Dóra Varjúová

Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Sorpcia ako spôsob dočisťovania antibiotík z odpadových vôd

 

 


Odborná porota letos vybírala ze 17 přednášek a 21 posterů.

 
Podmínkou pro účast v soutěži byla:

  • věk autora do 35 let, kdy je soutěžící zároveň prvním autorem práce
  • účast a aktivní prezentace své práce na konferenci
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20

Předchozí Další Zavřít