Difúzní znečištění

10.10.2018

O nás

Odborná skupina Difúzní znečištění pracuje v rámci asociace CzWA od roku 2010.  V roce 2019 ve skupině pracovalo 15 členů CzWA (z toho 8 má status člena experta) a dalších 5 členů skupiny jsou externí spolupracovníci odborné skupiny, kteří nejsou členy CzWA. V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Markéta Hrnčírová.

 

Činnost OS

Členové skupiny se spolupodíleli na organizaci regionálního diskuzního semináře „Snižování výskytu polutantů v povodí vodárenské nádrže - 4. setkání se zemědělci a zastupiteli obcí v povodí VN Švihov“, který se konal dne 28. 11. v obci Hořepník. Celkový počet účastníků semináře byl 20 osob a to včetně zástupců obcí, zemědělských družstev, regionální i krajské správy.
skupiny se také individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili seminářů zaměřených na odborné specializace.

Členové odborné skupiny pravidelně prezentují výsledky svého výzkumu na českých i zahraničních konferencích a pravidelně publikují v odborných časopisech. Členové odborné skupiny, působící na VUT v Brně, se zaměřili v roce 2019 na možnosti využití denitrifikačních procesů pro odstraňování emergentních mikropolutantů (pesticidů, antibiotik) a to jak pomocí aktivovaného kalu z komunální ČOV, tak pomocí denitrifikačních bioreaktorů. Výstupy z těchto projektů řešených v rámci interních grantů Fakulty stavební VUT v Brně byly prezentovány na bienální konferenci VODA 2019 v Poděbradech (viz sborník). Velkým úspěchem bylo přijetí review článku o antibioticích a jejich chování a osudu za denitrifikačních podmínek, který vyšel v časopisu Science of the Total Environment (IF=5,6). Další oblastí, kterou se tento kolektiv v rámci difúzního znečištění zabývá již dlouhodobě, je monitoring vod přitékajících a protékajících CHKO Moravským krasem. Na těchto aktivitách se účastní studenti, kteří výsledky zpracovávají do diplomových prací. Loňským úspěchem v této oblasti bylo získání mezinárodní podpory z projektu ORION, kde práce s názvem "Pollution entering the Moravian Karst via surface streams" zaujala i média a proběhlo natáčení Českou televizí pro hlavní zprávy, takže projekt a tématika byla zviditelněna v celé České republice (https://www.jcmm.cz/projekt/orion).

 

Kontakty

e-mail: os-dz@czwa.cz

Ing. Karel Hrich, Ph.D. (vedoucí)
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie
Žižkova 17, 662 37 Brno
tel.: +420 541 147 639

Ing. Radek Lanč (zástupce vedoucího)
tel.: +420 602 661 325

rolex hodinek