Vlnka

Formy prezentace

ÚSTNÍ PREZENTACE

Ústní prezentaci si, prosím, připravte v MS PowerPoint nebo PDF ve formátu stránky 16:9. Délka ústní prezentace a formát sekcí:

PLENÁRNÍ SEKCE

25 + 5
minut
Pro plenární přednášku délky 25 min doporučujeme max. 25 – 30 slidů. Po každé prezentaci bude následovat 5-minutový blok otázek a odpovědí.
 

STANDARDNÍ TEMATICKÉ SEKCE

12 + 3
minut
Pro standardní ústní prezentace délky 12 min doporučujeme max. 15 slidů. Po každé prezentaci bude následovat 3-minutový blok otázek a odpovědí.
 

BLESKOVÉ TEMATICKÉ SEKCE

3
minuty
Pro bleskové ústní prezentace délky 3 min je daný limit pro délku prezentace max. 3 slidy. Doporučujeme pojmout prezentaci jako pozvánku k posteru, prezentace neslouží k prezentování detailních výsledků. Na závěr sekce se bude konat diskuze autorů posterů s publikem v jednom bloku u posterů dané sekce v délce trvání 45 min.
 

DISKUZNÍ FÓRUM

15
minut
Formát jednotlivých diskuzních fór se může lišit. V případě, že fórum obsahuje uvozující přednášku, je délka přednášky stanovena na 15 min a pro prezentaci doporučujeme maximálně 20 slidů.


Všechny sály budou vybaveny minutkou, která bude zobrazovat čas do konce Vaší přednášky. Minutku vidí jak přednášející, tak moderátor sekce a také všichni posluchači v sále. Upozorňujeme všechny prezentující, že dodržení maximálního časového limitu pro jednotlivé typy prezentací bude striktně vyžadováno a při překročení časového limitu může moderátor sekce Vaši přednášku předčasně ukončit.  

Prezentace nahrávejte na notebooky v jednotlivých sálech vždy v předstihu, minimálně jeden blok přednášek před Vaší sekcí. Prezentaci si při nahrávání otestujte.

 

POSTERY

Požadovaný rozměr posteru je  A0 (841 × 1189) na výšku. Poster je nutné pověsit na začátku každého dne, na konci dne sundat, jinak bude odstraněn. Postery se budou umísťovat dle dané sekce a označení panelu jménem prvního autora. Oboustranná lepicí páska bude zajištěna.
 

Předchozí Další Zavřít