Kaly a odpady

09.05.2019

O nás

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA je jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti vodního hospodářství a technologie vody, která se již téměř polovinu století systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.

 

Činnost v roce 2019

Činnost OS KaO byla zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Vzhledem ke změnám v legislativě týkající se kalů byl v roce 2019 o tuto oblast mimořádný zájem.


Tento zájem se potvrdil účastí více jak 130 účastníků na 1.ročníku semináře Kalový den, který pořádala Kalová skupina 4.12.2019 v Ballingově sále NTK v Praze 6. Cílem pořádání tohoto semináře je založit tradici pravidelného jednodenního setkávání zainteresovaných osob a vzájemně se informovat a diskutovat aktuální problémy kalové tématiky.


Ve dnech 5. – 7.6.2019 uspořádala skupina KaO odbornou exkurzi zaměřenou na problematiku nakládání s kaly. Na programu byla návštěva ČOV Bayreuth a Geiselbullach, BPS ve Schwandorfu a Mallersdorfu.


Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí zejména konference 16th IWA World Conference on Anaerobic Digestion v Delfu, Nizozemí.

Plán činností na rok 2020

Vedle pravidelné expertní činnosti bude skupina KaO v roce 2020 aktivně spolupracovat při přípravě odborného programu bienální mezinárodní konference Kaly a odpady v Senci (Slovenská republika), kterou spolupořádá s Asociáciou čistiarenských expertov SR. Členové skupiny se budou významně podílet svými příspěvky na programu konference.

 

 

 

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155

rolex hodinek