Kaly a odpady

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Kaly a odpady řeší problematiku energetického a surovinového využití čistírenských kalů, jejich sušení, spalování a pyrolýzy, hygienizaci a kontrolu její účinnosti. Další řešenou tématikou  je výskyt specifických mikropolutantů  a genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech, intenzifikace anaerobní stabilizace kalů či termická hydrolýza kalů na ČOV. Aktivity skupiny jsou směrovány i na zušlechťování bioplynu na biomethan fyzikálně-chemickými a biologickými postupy a hledání možností zvýšení efektivity anaerobních procesů pomocí přídavku produktů pyrolýzy. Naše odborná skupina samozřejmě řeší i otázky spojené s legislativními požadavky EU a ČR v oblasti odpadů a čistírenských kalů.

Činnost v roce 2022

Činnost OS byla zaměřena hlavně na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady oblast optimalizace kalového hospodářství čistíren odpadních vod a na legislativní rámec dané problematiky a na pořádání a účast členů na konferencích a seminářích s kalovou tématikou.


Ve dnech 15. – 16.6.2022 pořádala skupina tradiční již 30.ročník konference Kaly a odpady, která proběhla v hotelu Fontána v Brně.  Zúčastnilo se ji asi 170 účastníků z celé ČR, ale také ze Slovenska a Německa. V rámci programu bylo předneseno 18 přednášek. Vystaveno bylo 6 posterů převážně z řad autorských kolektivů doktorandů z akademického prostředí, z nichž 3 byly vybrány a oceněny. Této konference se aktivně zúčastnila celá řada členů kalové skupiny.


Kromě této konference byla hojná aktivní účast členů skupiny i na mezinárodní konferenci Odpadové vody 2022 na Štrbském Plesu, kde také proběhlo pracovní setkání vedení naší skupiny s vedením partnerské skupiny AČE SK o další spolupráci, která má dlouholetou tradici při pořádání společných akcí.


Z dalších zahraničních konferencí, na kterých se svými příspěvky prezentovali členové naší skupiny uvádíme např. 9.ročník mezinárodního sympozia Energy from Biomass and Waste, Benátky, Itálie; konference Biosolids &Bioresources, Birmingham, VB.


Ve spolupráci s odbornou skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství se naši členové podíleli svými přednáškami na úspěchu akreditovaného kurzu Zkušenosti s návrhem a provozováním kalových koncovek a jak dál.

 

Plán činností na rok 2023

Vedle pravidelné expertní činnosti skupina KaO plánuje připravit a realizovat 3. ročník semináře „Kalový den“ – 7.12.2023 Ballingův sál NTK, Praha 6. Cílem pořádání tohoto semináře je navázat na předchozí ročníky pravidelného jednodenního setkávání zainteresovaných osob a vzájemně se informovat a diskutovat aktuální problémy kalové tématiky.

 

 

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155