Vlnka

Konferenční poplatky

KONFERENČNÍ POPLATKY

platba přijata po 9. srpnu 2021

 

Plný poplatek  6 655 Kč (5 500 Kč + 1 155 Kč 21% DPH)  
Členský poplatek 5 808 Kč (4 800 Kč + 1 008 Kč 21% DPH)
Státní správa, obce 3 872 Kč (3 200 Kč + 672 Kč 21% DPH)
Studentský poplatek 3 872 Kč (3 200 Kč + 672 Kč 21% DPH)
Studentský členský poplatek    3 025 Kč (2 500 Kč + 525 Kč 21% DPH)

 

Na členský poplatek mají nárok členové CzWA a AČE SR.

 

Informace k platbě konferenčního poplatku:

Platbu poukažte na bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. č.ú. 115-410290207/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207

variabilní symbol: členské číslo nebo IČO společnosti

specifický symbol: 60220921 (uvádějte vždy)

 

2. cirkulář

Závazná přihláška

Online přihláška

 

V případě pandemických opatření jsme připraveni na distanční formu konference
na profesionální platformě TRI (přednášky, postery, prezentace firem atd.). Případný přeplatek
konferenčních poplatků bude vrácen na základě dobropisu. Forma konference bude
potvrzena 24. 8. 2021.