Vlnka

Město Litomyšl

Město Litomyšl leží ve východní části Pardubického kraje, na pomezí Čech a Moravy. Žije v něm 10 226 obyvatel a jeho součástí jsou též integrované obce Nedošín, Pohodlí, Nová Ves u Litomyšle, Kornice, Suchá a Pazucha.

První písemná zmínka o Litomyšli se vztahuje již k roku 981 a pochází z Kosmovy kroniky české, kdy měl na litomyšlském návrší stávat strážní hrad střežící panství Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu evropského významu – tzv. Trstěnickou stezku. Také proto se o Litomyšli hovoří jako o městě s tisíciletou historií.

Roku 1259 byla Litomyšl českým králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na město a v roce 1344 zde Karel IV. založil biskupství. I tyto události a postupná správa města Kostky z Postupic, Pernštejny, posléze rody Trauttmansdorffů, Valdštejnů-Vartemberků a naposledy Thurn-Taxisů přinášely městu nebývalý rozkvět a užitek. Litomyšl byla vždy významným sídlem a tomu odpovídaly i stavitelské počiny -  Vratislav II. z Pernštejna zde nechal vystavět skvostný renezanční zámek (1568 – 1581) a roku 1722 byl dostavěn monumentální piaristický chrám Nalezení sv. Kříže.

V 19. století město sice ztrácelo na významu z hlediska obchodního (hlavní železniční trať byla vedena přes nedalekou Českou Třebovou) nicméně se stále více stávalo centrem společenského dění, školství, vzdělanosti a umění. 2. března 1824 se v zámeckém pivovaru narodil budoucí zakladatel české národní hudby skladatel Bedřich Smetana, 29. března roku 1832 vynikající představitel české krajinářské školy malíř Julius Mařák a působila zde řada významných osobností v čele s literáty Boženou Němcovou, Aloisem Jiráskem a Josefem Váchalem.

Ve XX. století se město postupně rozrůstalo, zprvu o vilové čtvrti, později o panelová sídliště, v 80. letech pak bylo necitelně rozděleno tzv. průtahem silnice I/35.

Litomyšl však stále zůstává mimořádně významným městem regionu a jeho jedinečnost, půvab, historie i bohatý současný život, památky i moderní architektura přitahují pozornost turistů a návštěvníků doslova z celého světa.


Areál renesančního zámku, v němž se již od roku 1949 každoročně uskutečňuje věhlasný Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, je od roku 1999 zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Litomyšl má ve znaku lilii a jeho partnerskými městy jsou nizozemský Roden, italské San Polo d′Enza a slovenská Levoča. (zdroj https://www.litomysl.cz/zakladni_udaje_o_litomysli)

 

Virtulání prohlídku města můžete zhlédnout zde