Odvodňování urbanizovaných území

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí cca 50 členů.

 

Činnost v roce 2019

V roce 2019 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.

Významná byla spolupráce se státní správou:
•    MŽP: vypracování Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (ke stažení na zde)
•    MŽP: aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínách ČR – přívalové povodně
•    SFŽP: podklady do Priority o „velké dešťovce“, členství v komisi pro přípravu dotací nového programového období z hlediska sucha
•    MMR: Chytré hospodaření s vodou ve městech - Tematická příloha metodiky Smart Cities (více informací zde)
•    Účast na připomínkách k různým legislativním materiálům – vodní zákon, novely nařízení vlády č. 401/2015 a vyhlášek č. 428/2001 a č. 328/2018.

Dále pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou V, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou v ČR, zejména na poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na doprovodných seminářích a garantovali odborný program konference s mezinárodní účastí Revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené infrastruktury.

Mezi další akce skupiny patřily:
•    spoluvytváření odborného programu 13. ročníku bienální konference CzWA VODA 2019 (zaštítění tematické sekce Dešťové vody ve městech a stejnojmenného diskusního  bloku)
•    moderování bloků Odpadní vody, srážkové vod, kaly a Cirkulární ekonomika a použití technologií v rámci doprovodného programu VODOVODY A KANALIZACE 2019 a přednášky v nich
•    vyzvané přednášky v rámci doprovodného programu URBIS 2019 a na konferenci Plánování a navrhování zelené a modré infrastruktury: Jak tvořit klimaticky odolné město (pořadatel IPR)
•    odborná záštita 19. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 2019
•    řada mediálních výstupů k tematice srážkových vod

 

Plán činností na rok 2020

Mezi plánované aktivity v roce 2020 se řadí účast na IDEOCONU CzWA, odborná záštita 20. ročníku konference Městské vody 2020, další spolupráce se státní správou (členové OS jsou zastoupeni v pracovní skupině pro přípravu novely vyhlášky č. 428/2001; v jednání je příprava dalších strategických materiálů pro MŽP a SFŽP) a s Ekocentrem Koniklec.

 

 

Kontakty

e-mail: os-ouu@czwa.cz

Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 224 354 605

Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucího)
DHI a.s.
Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10
tel.: +420 267 227 111

 

rolex hodinek