Vlnka

Opatření Covid-19

Opatření Covid-19

V rámci konference Voda 2021 je nutné dodržovat veškerá platná hygienická a epidemiologická opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.  

PRO KONGRESY A PRACOVNÍ SKUPINOVÉ AKCE JSOU PLATNÁ NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

Kongresy a veškeré skupinové akce v prezenční formě jsou omezeny:

  • v prostorech s kapacitou do 3 000 osob musí všichni splňovat libovolnou podmínku z bodu I/16 (systém O-N-T: Očkování - prodělaná Nemoc - Testování)
  • osoby s příznaky onemocnění covidem, nebo ty, které neprokáží jednu z výše uvedených podmínek nesmí být na akci vpuštěni, pořadatel podmínky musí kontrolovat a účastníci jsou povinni podmínky prokázat,
  • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

 

Pro prokázání bezinfekčnosti musí být splněna jedna z následujících podmínek:

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
  • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
  • absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,  
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.


Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky. Toto neplatí pro přednášející.

V prostorách konferenčního centra budou zajištěny dezinfekční prostředky.