Vlnka

Organizační výbor

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. - předseda
doc. Ing.  David Stránský, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Ing. Filip Harciník
Jana Šmídková