Vlnka

Programový výbor

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková – předsedkyně
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – místopředseda
Ing. Richard Bábíček
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
prof. Ing. Miroslav Drtil, Ph.D.
Ing. Jiří Jelínek
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.
Mgr. Jiří Paul, MBA
Ing. Karel Plotěný
doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Věra Štiková