Průmyslové odpadní vody

09.05.2019

O nás

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 37 členů (z toho 21 členů expertů) a také dva členy korporátní, tedy celkem 39 členů. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Martin Koller.

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů a konzultační činnosti pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Činnost v roce 2019

Skupina v roce 2019 zorganizovala ve dnech 13. – 14. 6. 2020 1. ročník obnoveného semináře Čištění průmyslových odpadních vod v Kyjově. Semináře se zúčastnilo 61 registrovaných účastníků a celkem bylo předneseno 18 odborných přednášek.
Členové skupiny se také individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy.
 

Plán činností na rok 2020

Na základě úspěchu 1. ročníku semináře se OS POV rozhodla v jeho organizování pokračovat. Druhý ročník proběhne 17. – 18. 9. 2020 a následně předpokládáme jeho organizování v dvouletých cyklech.

Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami v konkrétních závodech. Na začátku roku 2020 přišla na skupinu objednávka posouzení čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik.

 

 

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
VWS MEMSEP s. r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
tel.: +420 251 171 570, +420 725 517 916

Dr. Ing. Monika Heřmánková Stavělová
(zástupce vedoucího)

EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
tel.: +420 724 040 052

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Technická Univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
tel.: +420 603 242 832

rolex hodinek