Spolupráce

Menu  ►  O nás
10.10.2018

SOVAK

Dne 26.10.2017 došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Asociací pro vodu ČR (CzWA) a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Došlo tak k oficiálnímu stvrzení spolupráce, která mezi jednotlivými členy institucí probíhá na nejrůznějších úrovních již mnoho let, a obě strany věří, že se spolupráce díky podpisu memoranda ještě zintenzivní.
Prioritou další spolupráce bude především podpora oblasti školství, protože v oboru vodního hospodářství chybí dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Cílit by se mělo především na přípravu vzdělávacích oborů a programů v oblasti vodního hospodářství, vydávání odborných publikací a osvětu, a to od základních až po vysoké školy. Mezi další priority spolupráce pak bude patřit i snaha účastnit se legislativního procesu již ve fázi přípravy zákonů a vyhlášek. Skutečnost, že SOVAK reprezentuje především provoz, dopravu vody, její úpravu a čištění, a v řadách CzWA je zase zastoupena akademická půda, autorizované osoby a dodavatelé moderních technologií, představuje spolupráce velký potenciál k tomu, aby návrhy byly vyvážené a odpovídající reálným možnostem naší společnosti.

Memorandum o spolupráci adobe

SOVAK    SOVAK    SOVAK    SOVAK

 

ASEM

Memorandum o spolupráci angličtina  adobe 

ASEM    ASEM    ASEM    ASEM

 

IWA

A world of opportunities working in the international water sector adobe

 

AČE SR

Dohoda o spolupráci adobe

AČE SR    AČE SR    AČE SR    AČE SR

 

DWA

Memorandum of understanding adobe

DWA    DWA

 

ÖWAV

Partnership Agreement adobe

ÖWAV    ÖWAV

 

SNK IWA

Dohoda o spolupráci adobe

SNK IWA    SNK IWA    SNK IWA    SNK IWA   

SNK IWA    SNK IWA