Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

09.05.2019

O nás

OS TZVaČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ. Členové OS se budou podílet na řešení grantu TAČR Sigma Hydraulický vývoj funkce objektu na stokové síti (grant určený pro mladé vědce).

 

 

Činnost v roce 2023

Činnost OS TZVaČ v roce 2023 navázal na akce z předchozích let. V březnu 2024 se uskutečnil odborný seminář Úspory vody a energie ve vodárenství. Seminář byl organizován společně s OS Energie a odpadní vody a OS Vodárenství.

V závěru roku 2023 byl dále pořádán seminář Životnost strojních zařízení ve vodohospodářských provozech. Seminář byl věnován problematice rizik při projektování a provozování zařízení ve vodohospodářských provozech a spolehlivosti a životnosti strojních zařízení.

První seminář se konal v Soběslavi, druhý potom v Praze. Na oba semináře si našli cestu odborníci z celé České republiky.

V roce 2023 pokračovala spolupráce s OS Energie a odpadní vody na on-line seminářích Energetická náročnost ČOV, který se zabývá spotřebou energie čistíren odpadních vod a možnosti optimalizace jednotlivých procesů a operací. V roce 2022 se uskutečnily dva semináře, v roce 2023 další dva. Třetí díl byl zaměřen na obvykle druhou energeticky nejnáročnější část technologie čištění odpadních vod – čerpání. Byla probírána problematika čerpání z hlediska návrhu typu čerpadla, křivek čerpadla, vlivů na energetické ztráty, sací výšky, vlivu zpětné klapky, vlivu frekvenčního měniče, jak pracují mamutky, tlakové a podtlakové kanalizace. Čtvrtý díl byl zaměřen na další významný proces v čištění odpadních vod a to na míchání.

 

 

Plán činností na rok 2024

V roce 2024 plánuje OS s ohledem na zájem o problematiku životnosti seminář, který se bude věnovat praktickým řešením stanovení životnosti a spolehlivosti zařízení ve vodním hospodářství.

Zároveň bude pokračovat spolupráce s OS EOV na pořádání seminářů Energetická náročnost ČOV. V roce 2024 jsou plánovány bloky věnující se odvodnění a anaerobnímu vyhnívání.

Zkušenosti s přípravou online seminářů chceme nadále využívat pro větší zapojení členů OS TZVaČ do činnosti skupiny, např. formou kulatých stolů nebo otevřených diskusí, případně vytvořením týmu v prostředí MS Teams pod hlavičkou Asociace pro vodu ČR.

Společně s vedením OS EOV se bude pokračovat v jednání o případném sloučení obou odborných skupin.

 

 

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D. (vedoucí)
e-mail: jiri.kratena@sweco.cz

Ing. Jana Křivánková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
e-mail: krivankova@envi-pur.cz

Ing. Robert Armič Sponza, Ph.D. (zástupce vedoucího)
e-mail: krivankova@envi-pur.cz