Vlnka
Vlnka
Vlnka

14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CZWA
22.–24. ZÁŘÍ 2021, LITOMYŠL

Socha
Výřez ze soch Olbrama Zoubka v klášterní zahradě v Litomyšli.

Tato akce navazuje na řadu úspěšných bienálních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od úzkého zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé její komplexnosti, se konference konají pod názvem VODA. Bienální konference jsou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství.

 

Tematické okruhy

Čištění odpadních vod a zpracování kalů
Opětovné užívání vody a kalu
Dešťové vody ve městech, stokové sítě
Vodárenství
Specifické polutanty
Venkovské oblasti a voda
Ochrana vod
Aktuality v oboru

Výzva k podání abstraktu

Abstrakt příspěvku se podává elektronicky. Při podání je nutno označit zvolené téma, typ prezentace a zájem o účast v soutěži. Termín pro podání abstraktu příspěvku je prodloužen do 31. března 2021. Veškeré informace naleznete v záložce PRO AUTORY.
 
CZWA logo


Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší ústní prezentaci a o nejlepší poster. Podmínkou je aktivní prezentace vlastní práce a účastník musí být prvním autorem příspěvku. Počítáme také s jeho účastí na konferenci.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupráce

Konference se koná pod záštitou