Water Loss - partnerství

Menu  ►  Odborné skupiny  ►  Vodárenství  ►  WL
01.05.2022

 

Mezinárodní konferenci Water Loss pořádá CzWA jako konferenci IWA v gesci odborné skupiny Water Loss. 

Tato konference se koná každé dva roky od roku 2001, kdy byla iniciativou doc. Ladislava Tuhovčáka z VUT Brno uspořádána poprvé, právě v Brně. Od té doby se rozrostla na největší akci svého druhu; konference putuje napříč planetou a účastní se jí vždy několik stovek účastníků (www.waterloss2022.org).

Při podávání nominace na pořádání této konference jsme zdůraznili hlavně obrovský úspěch českého vodního hospodářství právě v redukci ztrát vody, což budeme demonstrovat i společnou přednáškou Ministerstva zemědělství, SOVAK ČR a CzWA Three decades of systematic decline of water losses in the Czech Republic. Po dvaceti letech se tak konference vrací do ČR ve zcela jiném formátu, než když začínala, a my se máme skutečně čím pochlubit.

Připravený program konference předčil očekávání jak organizátorů, tak i programového výboru.  Na konferenci vystoupí 91 řečníků ze 33 zemí světa, mezi nimi je i šest českých přednášejících.

Pro české účastníky připravujeme zajištění tlumočení z angličtiny.

Partnerství

  cena (Kč) počer plných registrací* počet registrací** počet studenstkých registrací
Generální partner 40.000 2 1 3
Hlavní partner 30.000 1 1 2
Partner 25.000 1 0 1

 *plná registrace obsahuje i vstup na gala večeři (22. 6.)a networkingové setkání (21. 6.)

** registrace - jen vstup na konferenci

 

Tlumočení a slevy pro české účastníky je možno zajistit díky podpoře lokálních partnerů. Každý z partnerů zajistí volný vstup pro jednoho nebo více českých studentů podle výše podpory. V případě, že nebude partner mít kontakt na studenty, CzWA zajistí předání na školu, se kterou spolupracuje.

Loga lokálních partnerů budou zobrazena na stránkách CzWA a na stránkách konference www.waterloss2022.org, leták s logy lokálních partnerů obdrží každý účastník v konferenční tašce. Je možné s organizátory domluvit i další formy propagace.

Kontakt:

Lukáš Mareček, 777 791 173, Lukas.Marecek@c-in.eu

Jiří Paul, 602 674 837, jiri.paul@vakberoun.cz