Vlnka

Z historie

Bienální konference CzWA - VODA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR (CzWA) a fórem pro setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem je udržitelný rozvoj společnosti. Konference je pořádána v úzké spolupráci s akademickou sférou a pod záštitou státní správy již od roku 1995. Konference je určena pracovníkům ve výzkumu a vývoji, technologům, projektantům, konzultantům, představitelům průmyslu a pracovníkům neziskového sektoru a veřejné správy. Všichni zmínění čelí stejné výzvě, a to poskytnout společnosti inovativní a efektivní způsoby hospodaření s vodou, zaručující její udržitelný rozvoj v podmínkách klimatické změny a stále vyšších požadavků na ochranu životního prostředí. Typický počet účastníků konference je 200+.

V prvním období (1995-2009) byla konference putovní a byla organizována v různých městech ČR pod hlavičkou AČE ČR. Od roku 2011, kdy se AČE ČR transformovala na CzWA a rozšířila svůj záběr od úzkého zaměření na odpadní vody na problematiku vody v celé její komplexnosti, se konference konají pod názvem VODA. Bienální konference jsou akcí, kde si může návštěvník učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a směrech vývoje ve vodním hospodářství. V tomto druhém období zakotvila konference v lázeňském městě Poděbrady.

14. bienální konference v roce 2021 se poprvé uskuteční v zámeckém areálu Litomyšl, kdy o změně lokace rozhodly především kapacitní důvody v Poděbradech a také potřeba oživení formátu konference. Jak dlouho zůstane konference v Litomyšli je otázkou. Pravděpodobně bude hodně záležet na spokojenosti s prvním ročníkem v této lokalitě. Nicméně věříme, že město Litomyšl a areál zámku má co nabídnout.

 

ZDE si můžete prohlédnout fotogalerie předchozích ročníků konference VODA.