Vlnka

Zaměření konference

Hlavní témata letošního ročníku konference vycházejí z témat, kterým se CzWA dlouhodobě věnuje a která pokrývají spektrum záběru její činnosti:

 

  • Čištění odpadních vod a zpracování kalů
  • Opětovné užívání vody a kalu   
  • Dešťové vody ve městech, stokové sítě
  • Vodárenství
  • Specifické polutanty 
  • Venkovské oblasti a voda
  • Ochrana vod
  • Aktuality v oboru    

 

Letos bylo podáno přes 100 abstraktů, což nám umožnilo sestavit bohatý program s uspořádáním do dvou i tří paralelních sekcí. Rostoucí zájem o konferenci nás přiměl opustit kapacitně nevyhovující Poděbrady a hledat nové místo konání konference. Přijeďte se poučit, pobavit, sdílet informace a diskutovat tentokrát do Litomyšle!  

Program je složen z vyzvaných plenárních přednášek, standardních tematických odborných sekcí a ze sekcí kombinujících bleskové prezentace s postery a diskuzí, které se při minulém ročníku konference osvědčily. V programu jsou také specificky zaměřená diskuzní fóra vycházející z témat diskutovaných na Ideových konferencích CzWA, která se snaží definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum a další směřování vodního hospodářství v ČR. V rámci konference jsou udíleny Ceny předsedy CzWA za nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let. Letos bude vybíráno ze 17 přednášek a 21 posterů.

 

2. cirkulář         Předběžný odborný program