Vlnka

Zaslání textu do sborníku

Vážení autoři!

Velmi si vážíme toho, že jste podal/a abstrakt na 14. bienální konferenci CzWA VODA 2021, která se bude konat ve dnech 22. – 24. září 2021 v Litomyšli.


Rozsah příspěvků do sborníku:

ústní prezentace do plenární nebo standardní tematické sekce: min. 4 a max. 8 stran

posterová prezentace do bleskové tematické sekce: max. 4 strany

Prosíme o dodržení předepsaných formátů. Vzor příspěvku je ke stažení níže.

 

Příspěvek do sborníku, zašlete, prosím, ve formátu *.docx (MS WORD 2007 a novější) na emailovou adresu konference@czwa.cz nejpozději do 31. července 2021. Název souboru upravte do tvaru „příjmeníprvníhoautora_VODA2021.docx“ (případně „příjmeníprvníhoautora_02_VODA2021.docx“, když jste prvním autorem více příspěvků). Maximální povolená velikost připojeného souboru je 6MB.

 

V případě dotazů kontaktujte sekretariát CzWA na telefonu +420 737 508 640 nebo emailem na czwa@czwa.cz

 

Předchozí Další Zavřít