Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury

09.05.2019

O nás

Odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury se zabývá otázkami kvality přípravy investic, projektování, výstavby, provozu a údržby objektů a potrubí vodohospodářské infrastruktury, zabývá se vlivem soutěžení na nejnižší ceny na kvality projektů a staveb, vlivem regulace vodného a stočného na budoucí rozvoj oboru, a otázkami, které budou formovat budoucí vývoj oboru – faktory spojené s demografickými, ekonomickými a environmentálními tématy.

Odborná skupina sdružuje odborníky, kteří se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo příbuznými obory a mají zájem na výměně informací v této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Záměrem odborné skupiny je shromažďovat a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné při sestavování metodických postupů s cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti jednotlivých částí objektů, celých objektů a celých vodohospodářských systémů.
 

Činnost v roce 2022

Rok 2022 byl ve znamení příprav na organizaci další konference a vyčkávání jak se vyvine epidemiologická situace. V plánu činnosti OS na rok 2023 je příprava organizace konference na rok 2023-4 a odborné exkurze věnované chytrému řízení a provozování vodárenské infrastruktury.
 

Skupina v číslech

V současné době skupinu tvoří 17 členů CzWA a čtyři sympatizanti mimo CzWA.

 

 

Kontakty

e-mail: os-zovi@czwa.cz

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (vedoucí)
Aquion, s.r.o.
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
tel.: +420 283 872 265

Ing. Michal Král (zástupce vedoucího)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: +420 476 446 138