Vodárenské čtvrtky

Menu  ►  Odborné skupiny  ►  Vodárenství
06.03.2021

 Třetí čtvrtky v měsíci jsou Vodárenské čtvrtky

 

– čas pro on-line setkání, debaty nebo minisemináře na jedno téma, které jsou otevřené široké veřejnosti.

 

  Program Vodárenských čtvrtků:

  21. října 2021 15:00

Chloritany a chlorečnany v pitné vodě  

 Chcete se více dozvědět o chloritanech a chlorečnanech? Jaká je jejich analytika? Jak vznikají v pitné vodě? Dá se jejich výskyt řídit? 

 


 

Dřívější akce

17. června 2021 15:00

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA  - virtuální prohlídka

Nebyli jste ještě na úpravně vody Želivka? Neměli jste možnost vidět novou linku filtrace na granulovaném aktivním uhlí? S tímto vodárenským čtvrtkem se můžete virtuálně projít po naší největší úpravně vody a následně se zúčastnit debaty s aktéry stavby nové linky filtrace GAU. Průvodci nám budou:

 

 


20. května 2021

Legionella a budovy po odstávkách

Co je to Legionella? Co může způsobit? Proč o ní mluvíme v souvislosti se zprovozněním budov po odstávkách? Co je potřeba udělat, než znovu začnu používat školní budovu, hotel apod? Je nějaká prevence proti výskytu Legionell? Na tyto a podobné otázky budou odpovídat naši hosté.

15. dubna 2021

Adaptace ČR na klimatickou změnu

Jsou naše krajina a naše sídla připraveny na klimatickou změnu? Víme, co je pro adaptaci potřeba nebo možno dělat? Jaká je podpora státu? Máme projekty, které mohou sloužit jako inspirace? Mohou se do projektů zapojit zájemci? Máte záměr a nevíte, jak se do něj pustit?

hosty Vodárenských čtvrtků budou Jiří Malík, Eva Jelínková a Martin Ander

 

18. března 2021

Biokoupaliště - příklad možnosti řízení kvality povrchových vod

Jaký je rozdíl mezi koupalištěm a biokoupalištěm? Jaké jsou zkušenosti z jejich provozu? Jaké jsou hygienické aspekty biokoupališť? Fungují biologické čistící zóny na přítocích nádrží? Na tyto a další otázky budou odpovídali hosté diskuze:

 

Blahoslav Maršálek - Botanický ústav AVČR v.v.i, Petr Pumann -  Státní zdravotní ústav, Bohumil Šťastný – České vysoké učení technické a Michal Vránek - Asociace Biobazénů a jezírek. Moderovala Eliška Maršálková.

 

 

18. února 2021

Ohrožené řeky II

Do Drnového potoka v povodí Berounky v noci ze 7. na 8. října 2019 unikla z areálu Holz Schiller v Lubech u Klatov nebezpečná látka Impralit-BSK effect obsahující pesticidy propiconazol a cyproconazol. Jaké byly první kroky podniku Povodí Vltavy? Jak se zjišťovala kontaminující látka a její pohyb povodím? Jaké byly prováděny manipulace na vodních dílech a proč? Jak havárie ovlivnila výrobu vody pro Plzeň a pro Klatovy? Hosty debaty byli

M. Klimtová (VODÁRNA PLZEŇ) ,H. Sochorová (Vodohospodářský podnik)  M. Koželuh, K. Zelenka, V. Tajč a  L. Zelený (Povodí Vltavy). Moderoval J. Paul

V závěru debaty seznámil účastníky s plánovanými změnami vodního zákona v oblasti kompetencí při havárii a také úpravami a navýšení stávajících sankcí za ministerstvo životního prostředí M. Udatný.

 

 

21. ledna 2021

Ohrožené řeky I

Kauza otravy řeky Bečva vyvolává řadu otázek. Je u nás ochrana povrchových vod dostatečně legislativně ošetřena? Mají subjekty nakládající s nebezpečnými látkami povinnosti, které lze účinně kontrolovat a vymáhat? Kdo je zodpovědný za řešení havárií v povodí? Správce toku? Vodoprávní úřad? Inspekce? Máme nástroje, jak rychle a spolehlivě určovat příčiny havárií?

Diskutovali J. Moravcová, R. Kopp, P. Soldán, J. Duras, moderoval J. Paul