Aktuality

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů aktualizovalo stanoviska v souvislosti s COVID-2019. Doporučení NRC obsahují pokyny jak nakládat s jednorázovými rouškami, respirátory, rukavicemi u pracovníků, zdravých i nemocných obyvatel s COVID-19 i u lidí v karanténě. Více informací na webových stránkách Státního zdravotního ústavu zde...

Koronavirus a odpadní voda

Podle zprávy National Institute for Public Health and the Environment (Nizozemsko) bylo potvrzeno podezření, že se koronavirus může objevit v odpadní vodě. Ale také to, že správná pracovní praxe kanalizačních a čistírenských zaměstnanců je dostatečnou ochranou proti nákaze. více zde

World Water Development Report 2020

Epidemie COVID-19 nakonec pomine, ale klimatická hrozba zde bude i po ní. Dle zprávy OSN zůstává voda spojnicí problematiky trvale udržitelného rozvoje, změny klimatu a hrozby katastrof. Navíc OSN zjistilo, že příležitosti spojené s vodou jsou sice známé, ale jen málo zemí stanovilo specifické cíle a akční plány. A to že klimatická změna zesiluje extrémní jevy spojené s vodou jako je sucho nebo povodně se netýká jen Afriky nebo Asie, ale můžeme to vidět již několik let i v ČR.

Více zde ...

Pitná voda je bezpečná!

Podle informací Světové zdravotnické organizace a Státního zdravotního ústavu běžné technologické postupy pro úpravu pitné vody spolehlivě ochraňují pitnou vodu před kontaminací koronavirem.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Konference KALY A ODPADY 2020

Změna termínu!

27. a 28. května 2020

Seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV

 Změna termínu!

 

22. -23. září 2020, Moravská Třebová

Konference PITNÁ VODA 2020

Změna termínu!

30. listopadu - 3. prosince 2020, Tábor

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek