9. konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
26.01.2021

ZMĚNA TERMÍNU! Nově se konference bude konat v termínu 12.- 13. května 2022 tradičně v hotelu Panorama v Blansku.

Stalo se již tradicí, že kromě seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod, umožňujícími dosažení vysokých účinností odstranění znečištění, přináší tato konference především konkrétní a komplexní ověřené návody na řešení rostoucích legislativních nároků na ochranu životního prostředí a kvalitu povrchových vod, při respektování omezených ekonomických možností, zvláště menších investorů. Snahou organizátorů je již po 17 let předkládat v zhuštěné formě aktuální, ale především v praxi ihned realizovatelná a s dlouhodobou perspektivou využitelná technologická a technická řešení.    

Ve spolupráci s hlavními partnery Vodárenskou akciovou společností, a. s., AQUA PROCON s.r.o. a správou CHKO Moravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství.

Časový harmonogram:
25. 4. 2022    uzávěrka plných textů příspěvků (zašlete e-mailem na os-rep@czwa.cz)
27. 4. 2022    uzávěrka inzerátů v přehledu abstraktů a dig. sborníku
29. 4. 2022    uzávěrka přihlášek (později nelze garantovat ubytování v místě konference)

Konferenční poplatky:

pracovníci státní správy, studenti a senioři        2 420 Kč      2 000 Kč + 420 Kč DPH         
členové CzWA, AČE SR, ČKAIT 3 388 Kč 2 800 Kč + 588 Kč DPH
ostatní 3 630 Kč 3 000 Kč + 630 Kč DPH

 

Účastnický poplatek zahrnuje:     
Vložné, tištěný přehled abstraktů, sborník (digitální), občerstvení během celé akce, večerní panelová diskuze, vstup na exkurzi. Vystavující firma má účast jednoho zástupce zdarma. Přednášející vložné neplatí.

Účastnický poplatek do 29. 4. 2022 na účet vedený u Komerční banky a.s., č. účtu: 115-410290207/0100    
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207
variabilní symbol: členské číslo nebo IČ společnosti
specifický symbol: 44110522 (uvádějte vždy)

Upozornění:
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude elektronicky zaslán přehled abstraktů a sborník na e-mail uvedený v přihlášce. Je možné vyslat náhradníka.

Přihlásit se můžete online ZDE nebo poslat vyplněnou přihlášku na email service@czwa.cz.

Ubytování
Zajištěno v místě konání, v hotelu Panorama a penzionu Vyhlídka.    
Ve 2-3 lůžkových pokojích je cena za osobu a noc se snídaní cca 870 - 930 Kč. Při požadavku na 1 lůžkový pokoj je cena se snídaní cca 1 520 Kč.
Ubytování není zahrnuto v ceně vložného, účastníci si je hradí sami na recepci hotelu. Požadavek na ubytování vyplňte v přihlášce.

Doprava
Doprava do místa konání konference a na exkurzi je individuální. Případný požadavek na dopravu v ranních hodinách 12. 5. 2022 z nádraží Blansko do místa konání a zpět do Blanska po ukončení konference dne 13. 5. 2022 je možné dohodnout s organizátory konference.

Programová komise:    
Ing. J. Foller; doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.; Ing. B. Krňávek, Ph.D.; Ing. J. Jelínek; Ing. P. Klimeš

Organizační výbor:    
Ing. J. Foller; Ing. J. Jelínek; Ing. P. Klimeš; M. Eyer; J. Šmídková

Kontaktní adresy:
Konferenční servis: přihlášky, ubytování, firemní prezentace atd.
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212
Jana Šmídková, tel.: +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz

Odborná skupina Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
e-mail: os-rep@czwa.cz, www: os-rep.czwa.cz
Ing. Jan Foller, mobil: +420 739 463 845, e-mail: foller@adchem.cz
Ing. Jiří Jelínek, mobil: +420 602 724 616, e-mail: jelinek@vasgr.cz
Ing. Petr Klimeš, mobil: +420 606 747 421; e-mail: klimes@vasbv.cz