CzWA vydala Vodní manifest

07.10.2021

Asociace pro vodu ČR (CzWA) představila na konferenci VODA 2021 dokument určený pro širokou veřejnost s názvem Vodní manifest. Stručnou a výstižnou formou se v něm zabývá těmi nejdůležitějšími tématy vodního hospodářství. CzWA se tím prezentuje jako transparentní a spolehlivý partner nejen pro své členy, ale také pro veřejnou správu a další subjekty.


„Často se jako asociace vyjadřujeme k připravované legislativě nebo reagujeme na aktuální problémy. Vodní hospodářství je ale natolik rozsáhlé a názorově bohaté, že  je důležité umět na základě expertních znalostí našich členů jasně formulovat postoje asociace nejen k aktuálním otázkám našeho oboru, ale i k jeho budoucímu vývoji.“ vysvětluje David Stránský, předseda asociace. Hlavní teze, kterými dokument začíná, představuje Martin Srb, člen výboru: „Ve třech kapitolách nazvaných Voda pro všechny, Trvalá udržitelnost a Správa vody se vyjadřujeme k právu na vodu, předcházení rizik, změnám klimatu, hospodaření s vodou i správnému přístupu k infrastruktuře, která je pro dodávky vody a její čištění nezbytná.“ Manifest je výsledkem více než roční práce stovky členů asociace. Hledání společného názoru a budoucích řešení nebylo vůbec jednoduché, protože i v rámci asociace mohou jít dílčí zájmy odborných skupin proti sobě, například při hledání optimálního čištění odpadních vod ve vztahu k ochraně povrchových vod jako zdroje pro výrobu pitné vody. Nicméně společný dlouhodobý zájem mají všichni vodohospodáři stejný – zanechat po sobě minimální stopu v životním prostředí a zachovat zdroje pitné vody pro budoucí generace.
Poslední část manifestu tvoří vize odborníků v pěti nosných tématech – specifické polutanty, znovuvyužití vody a kalu, dešťová voda ve městě, udržitelné čistírenství a vodní hospodářství venkova. Tato témata se již podruhé promítla také do programu odborné konference CzWA VODA, jejíž letošní ročník proběhl na konci září v Litomyšli. V manifestu se dočtete, kde CzWA vidí obor v roce 2030 právě v těchto tématech.


Tento dokument sjednocuje společné názory CzWA na základní témata a principy řešení problematiky vodního hospodářství v České republice. CzWA se tak prezentuje jako transparentní a spolehlivý partner jak pro své členy, tak pro státní správu a další partnery. 

Celé znění zde VODNÍ MANIFEST CzWA