Energetická náročnost ČOV

Menu  ►  Odborné informace   ►  WEBINÁŘE
03.10.2022

Nový cyklus seminářů se bude zabývat spotřebou energie čistíren odpadních vod a možnostmi optimalizace jednotlivých procesů a operací. Tento cyklus pro Vás připravují odborné skupiny Energie a odpadní vody a Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství.

27. dubna 2023

4. díl MÍCHÁNÍ

Čtvrtý díl se zaměřuje na další významný proces v čištění odpadních vod a to na míchání.

Přednášejícími 4. dílu:

 

Pozvánka a program

Záznam z webináře

 

26. ledna 2023

3. díl ČERPÁNÍ

Třetí díl je zaměřen na obvykle druhou energeticky nejnáročnější část technologie čištění odpadních vod – čerpání. Bude probírána problematika čerpání z hlediska návrhu typu čerpadla, křivek čerpadla, vlivů na energetické ztráty, sací výšky, vlivu zpětné klapky, vlivu frekvenčního měniče, jak pracují mamutky, tlakové a podtlakové kanalizace. Probereme si, jak poptat čerpadlo, co lze reálně očekávat od různých systémů a čemu se při čerpání vyvarovat.

 

Přednášejícími 3. dílu:

 

Pozvánka a program

Záznam webináře

 

10. listopad 2022

2. díl AERACE

Druhý díl je zaměřen na energeticky nejnáročnější část technologie čištění odpadních vod – aeraci. Přednášky se zaobíraly problematikou od vlastních procesů spotřebovávajících kyslík, přes aerační systémy, pneumatickou aeraci, až po výrobu stlačeného vzduchu.

 

Přednášející 2. dílu:

 

Pozvánka a program

Záznam webináře

 

29. září 2022

1. díl ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Úvodní díl cyklu seminářů se zamoval na témata jako je trh s energiemi, tvorbu ceny elektřiny, dopad cen energií do provozu čistíren, dopad do výše stočného, taxonomii a politiku EU a ČR v oblasti. Dalšími tématy byly typická spotřeba elektřiny čistírnami a energetická náročnost jednotlivých procesů.

 

Přednášející 1. dílu:

 

Pozvánka a program

Záznam webináře