PROGRAM

čtvrtek 15. září

9:00 – 9:50        Registrace, káva + občerstvení

9:50 – 10:00      Úvodní slovo, zahájení semináře

Blok přenášek I.: Membránové procesy a ZLD; monitoring; průmyslových odpadních vod

10:00 – 10:25    Recyklace v průmyslu pomocí ultrafiltrační membránové technologie

                        Švancerová Lenka, ASIO TECH, s.r.o.

10:25 – 10:50    Zkušenosti s poloprovozním testováním při čištění průmyslových odpadních vod pomocí membránové separace

                        Křivánková Jana, ENVI-PUR, s.r.o.

10:50 – 11:15    Zkušenosti s poloprovozním testováním zahuštění koncentrátu z RO do fáze ZLD

                        Fendrych Adam, VWS MEMSEP s.r.o.

11:15 – 11:40    Využití elektrodialýzy pro čištění průmyslových odpadních vod

                        Kroupa Jan, MEGA a.s.

11:40 – 12:05    Monitoring průmyslových odpadních vod

                        Povýšilová Michaela, TECHNOAQUA, s.r.o.

12:05 – 13:00    Oběd

 

Blok přenášek II.: Provoz průmyslových ČOV – praktické zkušenosti

13:00 – 13:25    Recyklace odpadních vod v průmyslu na příkladu odpadních vod z povrchových úprav 

                        Holoubek Vít, KOVOFINIŠ a.s. 

13:25 – 13:50    Využití technického kyslíku pro intenzifikace čistíren průmyslových odpadních vod

                        Bek David, Messer Technogas s. r. o.

13:50 – 14:15    Dvojstupňové čistenie odpadových vôd s obsahom  rezných emulzií 

                        Leckéši Vladimír, AQUAFLOT s.r.o.

14:15 – 14:40    ZOTEKO – zavedení limitů BAT

                        Staněk Radim, Královéhradecká provozní a.s.

14:40 – 15:00    Přestávka s kávou a občerstvením      

Blok přenášek III.: Technologie čiření

15:00 – 15:25    Vhodné postupy a činidla pro čištění různých typů průmyslových odpadních vod

                        Přibyl Milan, Brenntag CR s.r.o.

15:25– 15:50     Pilotní testování procesu elektrokoagulace pro odstraňování toxických kovů z odpadních vod

                        Mašín Pavel, Dekonta a.s.

15:50 – 16:15    Zkušenosti s poloprovozním testováním zátěžového čiření

                        Koller Martin, VWS MEMSEP s.r.o.

16:15 –16:25     Prezentace sponzorujících firem

16:25 – 16:45    Přestávka s kávou a občerstvením

Blok přenášek IV.: Separace kalů a kovů z OV

16:45 – 17:10    Nakládání s kalem a dalším odpadem vznikajícím při čištění průmyslových odpadních vod

                        Papežová Markéta, AMCON Europe s.r.o.

17:10 – 17:35    Snížení zbytkové koncentrace těžkých kovů při likvidaci kapalných odpadů

                        Ottis Jan, IPR AQUA s.r.o.

17:35 – 18:00    Odvodnění kalů v těžebním průmyslu, likvidace starých ekologických zátěží 

                        Volejník Tomáš, ENVITES, s.r.o.

18:00 – 18:20    Prezentace sponzorujících firem

Od 20 hod        Diskuse u kulatého stolu, neformální konzultace nad sklenkou vína, prohlídka vinařství a degustace

 

pátek 16.září 2022

Blok přenášek V.: Legislativa pro čištění POV a její aplikace v praxi, důlní vody, provoz průmyslových ČOV

9:00 – 9:25        Revize směrnice o průmyslových emisích a limity BAT

                        Beneš Ondřej, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.;  

9:25 – 9:50        Vypouštění průmyslových odpadních vod do veřejné kanalizace z pohledu jejího provozovatele

                        Lánský Milan, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

9:50 – 10:15      Komparativní studie demineralizace důlních vod

                        Johnová Milena, Technická Univerzita v Liberci

10:15 – 10:40    Čištění důlních vod se zátěží pesticidů pomocí technologie WETLAND+

                        Hrabák Pavel, Technická Univerzita v Liberci

10:40 – 11:05    Boční filtrace chladící vody v petrochemickém průmyslu 

                        Ježek Stanislav, ENVITES, s.r.o.           

11:05 – 11:15    Závěrečné slovo, ukončení semináře