Seminář Modrozelená infrastruktura obcí

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
01.06.2022

Diskuzní seminář Modrozelená infrastruktura obcí se konal dne 29. června 2022 v Městském kině v Berouně.

Seminář představil současný rámec hospodaření se srážkovou vodou v obcích a zaměřil se zejména na jeho základní nástroj - modrozelenou infrastrukturu (MZI).  V rámci přednášek byly představeny teoretické základy MZI vč. legislativy, typologie objektů a zásad tvorby koncepce MZI v území. Dále byly probrány praktické zásady systémového řešení aplikace MZI, včetně příkladů a možností plánování a sledování přínosu MZI z hlediska adaptace na změnu klimatu. Pozornost byla věnována i zelené infrastruktuře, jejíž propojení se srážkovým odtokem z urbanizovaných ploch je klíčovou podmínkou správné adaptační funkce MZI.

 

PROGRAM

David Stránský (Fakulta stavební ČVUT)
Základy modrozelené infrastruktury, legislativa, typologie objektů MZI, tvorba koncepce MZI
 
Jiří Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.)  
Praktická aplikace modrozelené infrastruktury
 
David Hora (Treewalker s.r.o.)
Zelená v modrozelené infrastruktuře města

Michal Šperling (Kořenovky.cz)
Využití odpadní vody na snížení dopadů změny klimatu v městském prostředí
 
Moderovaná diskuze

Partner semináře