Seminář Zkušenosti s návrhem a provozováním kalových koncovek a jak dál

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
21.04.2022

28. dubna 2022, Praha

Zasedací místnost společnosti SWECO HYDROPROJEKT a.s.

Program semináře:

8:15 – 8:45

Registrace účastníků

9:00

Zahájení

9:15 – 9:45

Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností – prezentace projektu MPO  TRIO č. FV40210 (Ing. Lucie Houdková, Ph.D.)                                                                          

9:45 – 10:15

Výpočetní postupy při predikci proudění čistírenských kalů presentace projektu – TAČR TJ02000345 (Ing. Mikoláš Kesely, Ph.D.)

10:15 – 10:30

Přestávka

10:30 – 11:00

Produkce čistírenských kalů a jejich vlastnosti (prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.)    

 

11:00 – 11:30

Sušení čistírenských kalů (Ing. Karel Hartig)

11:30 – 12:00

Pyrolýza jako NET technologie (Ing. Jaroslav Fuka)

12:00 – 13:00

Polední přestávka, občerstvení

13:00 – 13:30

Solární sušárna odvodněných čistírenských kalů na ČOV Mariánské Lázně (Ing. Miroslav Kos, MBA)

13:30 – 14:00

Zkušenosti s projektem sušárny na ČOV Přerov (Bc. Vlastimil Braun)

14:00

Ukončení

 

Jak se přihlásit?

Přihlášku a platbu vložného na seminář pošlete nejpozději do 26. 04. 2022. Přihlášky pošlete na email service@czwa.cz.

Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad o zaplacení nejpozději do 14 dnů od připsání platby na bankovní účet.

Při neúčasti se poplatek nevrací, ale je možné vyslat náhradníka.

Odborný seminář je zařazen jako akreditovaný kurz do databáze celoživotního vzdělávání ČKAIT (1 bod)

Za kolik?

Vložné 1.815,- Kč (pro členy CzWA a ČKAIT)

          2.178,- Kč (ostatní)

Cena za vložné je včetně 21% DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

 

Odborný garant:

Ing. Jana Křivánková, Ph.D., ENVI-PUR, s.r.o.

Ing. Miroslav Kos, MBA., SMP CZ, a.s.

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT Praha

 

Konferenční servis zajišťuje:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno

IČ: 04146212, DIČ: CZ04146212

Komerční banka a.s. číslo účtu: 115-410290207/0100

e-mail: service@czwa.cz, tel: +420 737 508 640