Webinář Epidemiologický význam detekce koronavirů v odpadních vodách – výhled do budoucna

Menu  ►  Kalendář akcí  ►  Rok 2022
09.06.2022

Webinář pořádala odborná skupina Biologie vody v pondělí 27. června 2022 na MS Teams.

PROGRAM

14:00 zahájení semináře

14:10 MUDr. Pavel Březovský, MBA, Státní zdravotní ústav v Praze
Legislativa EU v problematice sledování odpadních vod

14:30 Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav v Praze
Příklady surveillancí SARS-CoV-2 v odpadních vodách

15:00 Mgr. Barbora Kotvasová, Úrad verejného zdravotníctva SR
Národný monitoring odpadových vôd na prítomnosť SARS-CoV-2 v SR

15:30 přestávka

15:45 RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.
Monitoring koronaviru na ČOV v ČR

16:15 prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Sledování výskytu SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách

16:45 Závěrečná diskuse

17:15 Ukončení semináře

Záznam z webináře:

1. část - https://www.youtube.com/watch?v=PZYQKXiw7ws&t=6s

2. část - https://www.youtube.com/watch?v=WlEy0UkTklo&t=13s